D. 30. august løber sæsonens første Polka-fest i UngFredensborg-regi af stablen.

500 unge mennesker mødes til fest og glade dage, i trygge rammer i Ungecentret på Møllevej.

År efter år har disse arrangementer været en enorm succes, fordi man oprindeligt lyttede til målgruppen, da man grundlagde denne gode tradition.

Ung-Fredensborgs Polka-arrangementer viser, at ved stædigt at fokusere på de unges ønsker, så skaber du en succes.

Samme formel skal vi forsøge at lægge ned over resten af ungdomstilbuddene, så rammerne og bevillinger optimeres fra starten

Først og fremmest handler det om, at kommunens ungdomsklubber skal styrkes.

Vi skal have gjort de fysiske rammer mere attraktive, og vi skal have udvidet åbningstiderne, så der også skabes et reelt aften-tilbud til de unge.

Ændringerne skal ske i samarbejde med de unge, som skal involveres for at skabe ejerskab blandt brugerne.

Dernæst skal vi også styrke ungdomsskolen, så langt flere unge kan og vil bruge fritid på at lære fag og kompetencer, som enten supplerer folkeskolens, eller som ligger uden for rammerne af de normale fag; f.eks. knallertundervisning, drama og musik.

Sidst men ikke mindst skal vi styrke den demokratiske deltagelse blandt de unge. I samarbejde med skolernes elevråd skal der etableres et ungeråd, som sammen med områdets meget dygtige medarbejdere skal udvikle nye tilbud og forbedre de eksisterende.

Jeg tror på bedre ungdomstilbud som en investering i en bedre fremtid. De unge kan i højere grad være unge på egne præmisser, og det betyder mere harmoni og udsyn.

Det vinder alle på.

Rasmus Østrup Møller

byrådskandidat for A

og formand for UngFredensborg

{fcomments on}