Socialdemokraterne takker budgetforligspartierne for godt samarbejde om en bredt budgetforlig, hvor 26 ud af 27 byrådsmedlemmer tager ansvar for kommunens økonomi.

Vi er glade for, at der er enighed om, at tilføre flere penge til ældreområdet og vi er også meget tilfredse med, at der fuld opbakning til Børne- og Skoleudvalgets plan om at bygge børneinstitutioner, så vi skaber plads til alle de børn der ønsker en plads i alle bysamfund.

Budgetforliget holder også fast i et tiltrængt løft til Nivå Bymidte, hvor planerne om Ny Nivå Skole, nyt bibliotek, ny svømmehal er vigtige elementer. Der er fokus på idrætsfaciliteter i hele kommunen.

Der har været et godt forhandlingsklima henover de fire budgetmøder under ledelse af borgmesteren, hvor der har været stor forståelse at nå løsninger, der gavner borgerne. Her tæt på et valg er det rart at se, at de syv partier og Freja Brabæk, ikke faldt for fristelsen for at tænke valgtaktisk. Alle tog et fælles ansvar for budgettet. Det er et godt udgangspunkt for de kommende års arbejde.

Per Frost Henriksen (S)
Gruppeformand for Socialdemokratiet