Budgetforhandlingerne er i gang på Rådhuset. Og i år er der mere end nogensinde grund til at huske børnene i budgetforhandlingerne. Her god inspiration til hvor fokus bør ligge: 

- Stigende antal børn – Mangel på pasning: Et budget kan hurtigt blive reduceret til tal på et papir i stedet for børn og familier. Men det gode børneliv skal i år særligt huskes i budgetforhandlingerne. For et stigende børnetal har allerede givet en markant stigning i indskrivninger i institutionerne i Fredensborg Kommune, og over tid også en stigning i antallet af skolebørn, og allerede skabt mangel på pasning! Der er derfor brug for investeringer i bygninger til pasning og uddannelse af vores børn. Men det er ikke nok kun at kigge på antallet af bygninger til institutioner og skoler – Vi må samtidig sikre kvaliteten af det vi kan tilbyde børnefamilierne.

– Moderne pasning & skoler: Fredensborg Kommune skal være en eftertragtet kommune for børnefamilier.

Men det betinger, at vi husker at prioritere velfungerende, moderne børnepasning og innovative, ambitiøse skoler med gode faciliteter. Børn har brug for dygtige, kærlige pædagoger og lærere omkring sig, og derfor skal vi ikke kun invester i bygninger, men også i efteruddannelser til pædagoger og lærere.
- Flere voksne – Færre børn: Der skal være flere voksne, og vi skal bruge et normeringsløft til at skabe mere tid til det enkelte barn. Der skal være et loft over antallet af elever i folkeskolens klasser for at kunne sikre kvaliteten af undervisningen og ordentlig fokus på det enkelte barn.

Det gode børne liv handler altså ikke kun om bygninger, men i lige så høj grad om at have råd til det der skal ske inde i bygningerne. Det skal huskes i budgetforhandlingerne.

 

Af

Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådskandidat i Fredensborg Kommune