På seneste Børne og Skoleudvalgsmøde havde vi en sag på om 0.klasser med 29 elever i klasserne, og der vedtog vi så, at man kunne starte to klasser op med 29 elever på Humlebæk Skole.

Kommunens øvrige tilsvarende skoler er også fyldt til grænsen, så et tungtvejende argument var at man ville skævdele ved at lave tre klasser med 18-19 elever på én skole, medens resten af Kommunens skoler lå på 27-28 elever.

Jeg havde det ikke godt med beslutningen, men jeg så Humlebæk Skole godt kompenseret med 10 ekstra ugentlige timer tilført klasserne, ligesom det også talte med, at skolen med dens årgangsundervisning vil være godt rustet til at håndtere dette høje elevtal.

Men det fik mig alligevel til at overveje, om vi ikke skulle til at se på klassekvotienten i Kommunens skoler.

Med en kommende skolereform, der godt nok inkluderer aktivitetstimer, men også rummer flere timer i centrale fag, vil eleverne tilbringe mere tid sammen på længere skoledage, og her synes jeg faktisk ikke, vi kan byde dem at sidde som sild i tønder.

Der er mange faktorer, der spiller ind på undervisning og dens effekt, de fysiske rammer er ikke uvæsentlige, og Socialdemokraterne er klar til at lade dette centrale spørgsmål indgå i de kommende budgetforhandlinger.

 

Bo Hilsted

Medlem af Børne og Skoleudvalget(S)

Bregnevænget 37

3050 Humlebæk

{fcomments on}