Folketinget har med stor indflydelse fra SF afsat penge til, at kommunerne kan ansætte flere pædagoger, lærere og SOSU'er. Flere pædagoger til gavn for børnene, flere lærere til gavn for eleverne og flere SOSU'er til gavn for ældreplejen.

Men i administrationens budgetforslag for 2022 til byrådet foreslås besparelser på 10 mio. kr. i den såkaldte pris- og lønfremskrivning for bl.a. pædagoger, lærere og SOSU'er. Da man ikke kan reducere deres lønstigninger betyder det, at der bliver ansat færre pædagoger, lærere og SOSU'er, end Folketinget har afsat til Fredensborg Kommune. Nu er forslaget endnu ikke vedtaget af byrådet, men SF vil anse det for TYVERI, hvis byrådet ikke ansætter de pædagoger, lærere og SOSU'er, som Folketinget har bevilget til kommunen!

Ret skal være ret. Administrationen kommer med disse forslag for at Fredensborg Kommune kan overholde den såkaldte serviceramme, som regeringen har vedtaget. Men SF Fredensborg vil arbejde for, at der i budgettet for 2022 findes andre steder at spare end på daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

SF Fredensborg ønsker flere pædagoger, lærere og SOSU'er i 2022 fuldt ud svarende til, hvad Folketinget har bevilget til kommunen!

Desuden arbejder SF Fredensborg sammen med Enh. for et yderligere løft af ældreområdet, da der er for få hænder til en værdig ældrepleje.

Hanne Berg, byrådsmedlem for SF
Bent Fischer-Nielsen, byrådskandidat for SF