Dansk Folkeparti ønsker, at Byrådet træffer beslutning om at der ikke, som besluttet i Børne- og skoleudvalget, gives dispensation til 29 elever i de to nye børnehaveklasser på Humlebæk skole.

To klasser med 29 i hver er efter Dansk Folkepartis mening for store klasser og foreslår, at Byrådet fastholder en grænse på 28 elever pr. klasse og der derfor oprettes 3 børneklasser.

 

Danske Folkeparti foreslår, at merudgiften på kr. 0,5 mio årligt finansieres af Byrådets driftsreserve i 2013 og medtages i budgetforhandlingerne for årene frem.

 

Med venlig hilsen

Flemming Rømer

Dansk Folkeparti Fredensborg