En ny generation af små nye elever har igen haft deres første skoledag i Fredensborg Kommunes skoler. Det er en festdag, og mange er glade og forventningsfulde.

SF vil give eleverne endnu bedre betingelser for at klare sig godt i skolen, og skabe bedre rum for læring, kreativitet og trivsel. Det vil vi blandt andet gøre ved at have kortere skoledage, fordi skoledagen er blevet for lang for mange elever efter skolereformen i 2014. Hvis børnene bliver for trætte i løbet af dagen, lærer de ikke særligt meget.

Vi vil have maks. 24 elever i klasserne. Mange elever i en stor klasse kan give uro og forstyrrelse, ligesom der bliver mindre tid til den enkelte elev til at blive set og hørt.

Mens vi venter på, at SF i Folketinget får flertal for at indfase penge på finansloven til maks. 24 elever i klasserne, arbejder SF Fredensborg lokalt i Fredensborg Kommune for kortere skoledage og flere timer med to lærere i klasser med mange elever eller klasser med et særligt behov.

 

Hanne Berg, SF, Næstformand i Børne- og Skoleudvalget,

Sune Hybert, kandidat til KV21