I den antropocentriske epoke, der betyder den tidsalder, hvor menneskehedens indflydelse på Jordens nuværende tilstand er blevet så gennemgribende, at den nu truer den nuværende samfundsorden med hastige, uforudselige klimaforandringer og et hidtil uset tryk på Jordens økosystemer. Det kan i sidste ende betyde kollaps af disse systemer. En særlig rapport om klimaforandring, ørkendannelse, bæredygtigt landbrug, fødevaresikkerhed, udledning af CO2 og påvirkning af økosystemerne blev udgivet af FN´s Klimapanel i august 2019.

I forbindelse med FN´s Klimapanels (CCIP´s) kommende møde i Glasgow fra den 31.oktober til den 12.november 2021, vil CCIP´s næste rapport blive udgivet den 9.august og imødeset med spænding. I rapportgruppe 1 har 195 lande gjort op, i hvor høj den globale temperatur er blevet og vil udvikle sig, og hvordan bl.a. påvirkningen af økosystemerne vil blive. Da den endelige udgave af rapporten bliver en moppedreng på over 1000 sider, vil den også blive kogt ned med et kort sammendrag på 20 sider. Rapporten, der er udfærdiget med over 14.000 videnskabelige artikler og med over 1.200 peer reviews og over 3.000 kommentarer fra de deltagende regeringer, vil givetvis blive nærlæst af politikere og beslutningstagere.

Når man tænker på, at vi i Danmark udleder så megen klimagas til atmosfæren, at vi behøver 4 Jordkloder for at give albuerum for fortsættelse af ”business as usual”, er det nødvendigt at tage konklusionerne fra FN´s Klimarapport alvorligt og ikke sige, at det er andres ansvar, fordi hvem er andre?

af
Flemming B.Priem
Pens.civ.ing.
Jellerød Have 25
Kokkedal