I Fredensborg Kommune vil gruppen af borgere over 80 år vokse fra ca. 2.000 til ca. 4.000 i løbet af de næste 10 år. Det er den samme gruppe borgere som i gennemsnit kommer mest til skade … hvis de falder, og det er også den gruppe som koster kommunen flest penge når skaden efter faldulykken skal udbedres.

Forebyggelsesrådet undersøgelser viser at hver tredje borger her i kommunen over 65 år er faldet i løbet af det seneste år, og at tallet er størst for de 80+ årige, hvor næsten hver anden ældre er faldet. Vi taler her kun om alvorlige faldulykker.

Der skelnes mellem ”Forebyggende træning” (Lov om social service § 79), hvor livskvaliteten fastholdes.

Formålet med ”Genoptræning” (Sundhedsloven § 140) efter f.eks. en fysisk operation (ny hofte, nyt knæ eller lignende) med hospitalsophold … er at generhverve funktions- og færdighedsniveau (livskvalitet).

”Selvtræning” kan man tilmelde sig enten som forebyggende eller efter afsluttet genoptræning. Selvtræning via kommunens faciliteter koster borgeren 150 kr./måned.

Covid-19 og Coronasmittefaren lukkede desværre kraftigt ned for bl.a. selvtræningsmuligheder både via Kommunens Plejecentre og de private motionscentre.

Den Konservative spidskandidat Jesper Tvilde var for et par måneder siden medvirkende til at der blev løsnet op for restriktionerne. Nu foreslår vi konservative yderligere lettelser. Vi tænker især på de mange styrelsesbestemte afspritninger af træningshjælpemidler. Grundet dem er en times træning reelt kun på 45. minutter.

Vi foreslår:
Kommunens ”Center for ældre og omsorg” justerer arbejdsgangen for brug af faciliteter.
Kun ”kunder” med Coronapas, færdigvaccinerede, eller tilsvarende tilbydes selvtræning.
Afspritning af træningsudstyr kun efter sidste brug hver dag.
Tiltro til at de lokale fysioterapeuter og kunderne udviser sund Corona fornuft.

Vi tror ovennævnte vil udvide de tider hvor selvtræning kan finde sted på kommunens faciliteter, herunder genindføre muligheden for selvtræning på Plejecenter Egelunden.

Alternativet vil blive, at kommunens faciliteter står ubrugte, og kunderne søger til de private motionscentre. De er jo kun lidt dyrere per måned, og er åbne 24/7.

Begge muligheder skal fremmes.

Michael Huusom
Byrådskandidat