Omkring Kokkedal Station kan det undre, at Borgmester Morten Slotved på et tidspunkt har udtalt, at projektet skal skabe et ”positivt cash flow” for Hørsholm Kommune, dvs. penge i kommunekassen. Han har desuden sagt, at bebyggelsesprocenten blev nedsat fra 110 til 80% ! Er det virkelig sandt, at vigtige faktorer som natur, miljø, biodiversitet, beboernes daglige liv i området og indførelse af vedvarende energi i byggeriet ikke har spillet nogen rolle ved udvælgelsen af Sophienberg-Gruppen?

Ligeledes kan det undre, at dette projekt blev vinderen, uden at borgerne og kritiske byrådsmedlemmer havde haft indflydelse på projektets planlægning, samt at den offentlige høringsperiode er lagt efter kommunalvalget den 15.november. Men det sidste kan være en politisk bagtanke, fordi det kunne blive et valgtema.

Anne Ehrenreich (V) har bl.a. påpeget i Amtsavisen den 9/7, at valget af Sophienberg-Gruppen blev truffet af K og RV, uden at V havde haft nogen indflydelse. Det gælde f.eks. at tilgodese cyklismen med overdækkede cykelstalde (på begge sider af kystbanen) og unødvendigheden af en dagligvarebutik samt behov for igen at få bænke i stationens ventesal.

Som beboer i Fredensborg Kommune lige på den ”forkerte” side af kommunegrænsen vil jeg gerne stille spørgsmålet: Har politikere og borgere i Fredensborg Kommune mulighed for at deltage i den officielle høringsperiode i 2022 om projektets lødighed og arkitektoniske kvaliteter? Der er jo mange her, som dagligt benytter kystbanen som pendlere og er brugere af stationen og busknudepunktet ved stationen.

Endelig er det ved at blive undersøgt, hvorvidt der i det bevoksede område øst for kystbanen er tale om fredskov.

Flemming B. Priem
Pens. civ.ing
Jellerød Have 25
Kokkedal