Skoleferien er begyndt, og i disse uger deltager mange børn i lokale sommer sport camps. De oplever succes ved at være fysisk aktive, bliver udfordret, oplever nye venskaber og lokale fællesskaber. Jeg håber, at mange af børnene efter sommerferien får lyst til at fortsætte med fritidsaktiviteterne.

Hvorfor er det så vigtigt? Fordi at være en del af stærke lokale fællesskaber er med til at skabe en god start på et godt liv. Følelsen af at høre til og være en vigtig del af et fællesskab opstår i vores lokale idrætsforeninger og fritidsaktiviteter. Vi skal derfor sørge for, at det lokale foreningsliv har de bedste vilkår.


Fredensborg Kommune skal være en eftertragtet Kommune for børnefamilier. Men det betinger, at vi kan tilbyde det gode familieliv her. Det er derfor vigtigt for Fredensborg Kommune, at der er et stærkt foreningsliv med gode fritidsaktiviteter til børnene. Derfor skal vi sikre gode rammer for det lokale foreningsliv.

Det er f.eks. oplagt at udbygge idrætsfaciliteterne på Karsemosegård i Nivå. Dele af idrætten i Humlebæk kan samles omkring de to folkeskoler der for at skabe bedre fælles faciliteter. Fredensborg Kommune er den mest hesterige kommune på Sjælland, derfor er det oplagt med et Hestecenter i Fredensborg. Og vi skal skabe meget bedre lokale faciliteter til Sejlsporten i vores Sejlklubber. Vi skal bidrage til det gode familieliv ved at sikre gode fritidsaktiviteter til børnene.