”Det har på mange måder været et helt usædvanligt år, hvor Covid-19 har påvirket samtlige områder i kommunen – og derfor også kommunens økonomi. I en tid med så store og mange eksterne påvirkninger kan vi kun være ekstra tilfredse med, at Fredensborg Kommunens økonomiske tilstand både før og under pandemien har været særdeles solid, så vi har kunnet fortsætte vores drift og udvikling uden at behøve at bekymre os om kassebeholdningens størrelse. Det giver ro og tryghed – i en ellers svær tid,” skriver kommunens førstemand Borgmester Thomas Lykke Pedersen i sit forord til regnskabet for 2020.

Kassebeholdningen er fortsat rekordhøj. Det samme er anlægsbudgettet. Der er styr på den daglige drift, og kommunen investerer bredt i velfærden til kommunens borgere. Kommunens gæld afvikles fuldstændigt den 31. december 2023. På trods af Covid-19 har vi derfor fortsat alle muligheder for at udvikle Fredensborg Kommune til Nordsjællands bedste kommune, hvis vi ikke allerede er det. Og de kommende år vil Fredensborg Byråd derfor også fortsætte de store investeringer i blandt andet byudvikling, skoler og idrætsanlæg.

Der er god grund til at være stolt af at bo i Fredensborg Kommune, der er styr på pengesagerne og der er gang i mærkbar udvikling i kommunen, hvor Fredensborg Kommune skaber resultater i et bredt samarbejde med alle partier. Jeg er stolt af at partierne så bredt kan enes om, at gøre Fredensborg Kommune endnu mere attraktiv og hvor der er plads til, at forbedre vilkårene for børn og ældre.

Fredensborg Kommunes regnskab for 2020 blev godkendt enstemmigt. Det sammenhold skal vi holde fast i. Vi samarbejder i Fredensborg Byråd, det skaber resultater.

af Per Frost Henriksen, gruppeformand (S)
og Louise Mehnke (S), formand for Klimarådet og medlem af økonomiudvalget i Fredensborg Byråd