Bibliotekets vigtige samfundsfunktion er at give lige adgang til viden og kundskab til alle. På biblioteket er der mulighed for at fordybe sig, dygtiggøre sig og søge inspiration i litteraturen og på internettet. Biblioteket er med til at muliggøre vores demokrati med oplysning til alle. Litteraturen og bogens inspiration skal stadig forblive et uundværligt tilbud for alle generationer.

SF støtter visionen om, at biblioteket også skal være rammen om kulturoplevelser i bred forstand. Da Fredensborg i forvejen har Den Gl. Biograf med god plads til kultur i umiddelbar nærhed, er det vigtigt at det nye bibliotek med kulturhus skal tænkes bredere som et socialt mødested for borgere på tværs af alle dele af byen.

For SF er kulturen med til at skabe den kreative og forandrende kraft i samfundet. Derfor foreslår vi, at vi integrerer grøn omstilling i et kulturhus på gågaden, så unge som ældre klimainteresserede kan deltage i aktiviteter for en mere ressourceansvarlig og bæredygtig udvikling. Vi foreslår derfor et Grønt værksted, hvor fx reparationer af tøj, ting og andet kan redde ting fra genbrugspladsen, så ting kan få en længere levetid, og jorden kan spares for et unødvendigt ressourceforbrug.

Sammen med Sundhedshuset, Fredensborg Boghandel, caféer, og butikker vil det nye bibliotek, kulturhus og et Grønt værksted kunne blive et omdrejningspunkt for en alsidig og livlig bymidte i Fredensborg by. SF vil tage vores ønske med til budgetforhandlingerne til august 2021.

SF´s holdning til det foreløbige budget for kulturhus- og sundhedshuset på 72 mio. kr. skriver vi om i et snarligt læserbrev.

Hanne Berg, SF
Medlem af Fredensborg byråd