I forbindelse med bymidte- og bydelsprojekterne i henholdsvis Nivå, Humlebæk og Kokkedal ved Cirkelhuset, er det en nærliggende tanke at forsyne kommunens bygninger med solcelleanlæg.

Tagene på skoler, idrætshaller, rådhuset og andre bygninger kan med fordel udnyttes til at skaffe vedvarende energi i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes planer om grøn omstilling. Potentialet er stort, fordi kommunen råder over talrige tage, som kan udnyttes. I landet råder kommunerne over 82%, staten 11% og regionerne 7% tage på mindst 500 m2, der kan anvendes. Men der er et alvorligt aber dabei: Kommunerne har siden 2013 – i modsætning til staten og regionerne – skullet leve op til nogle særlige regler, så anlæggene skal drives som forsyningsvirksomheder og sælge strømmen til de bygninger, de sidder på.

Det betyder, at de skal betale moms og elafgifter til staten. Der skal også etableres en bestyrelse og udføresregnskaber, som det kræves af en  virksomhed.Borgmesteren i Faxe Kommune – Ole Vive (V) – hvor de har 16 solcelleanlæg opsat -hvoraf ét ikke engang er tilsluttet endnu, fordi kommunen ikke har kunnet få det lovliggjortefter de gældende regler. Han har udtalt: Vi vil bare bede om at producere noget grøn strøm,hvor vi har mulighed for det, uden at det bliver et bureaukratisk mareridt.

Reglerne har bevirket, at vi har droppet at lave nye anlæg de seneste år.Vi kræver ikke særbehandling,  Det eneste, vi beder om, er at få nøjagtigt de samme regler, som regionerne og staten. Vi er jo alle en del af det offentlige.

Hvis man tænker på regionsrådsvalget i 2023, hvor byrådsmedlem Ergin Ózer (S) er opstillet som kandidat, kan det være alletiders mulighed for, at han kan tage sagen op i Hovedstadsregionen - og måske vores borgmester i Kommunernes Landsforening.Hvis det lykkes, kan Fredensborg Kommune eventuelt gå videre og udstyre større solcelleanlæg med batterianlæg. Fordelen herved er, at anlægget sender strøm ud i det offentlige net, når prisen på strøm er højest.

Tilsvarede aftages strøm fra nettet, når prisen lavest.Da Elnet i disse år forstærker højspændingsnettet, hvor der forventes større totalt elforbrug,vil de nævnte solcelleanlæg og batterianlæg bevirke et mindre pres på udbygningen aff orsyningsnettet. Det gælder især, hvis sådanne systemer får en større udbredelse i hele landet.Til slut skal det anbefales, at Fredensborg Kommune tager spørgsmålet op, så snart kandidaten til Regionsrådet forhåbentlig bliver valgt og kan fremføre ønsket i det større forum.Er det rimeligt, at staten tjener pengene, når kommunerne investerer i grøn energi.

Nej vel? Her må man henvise til det kommunale selvstyre, hvis det da er gældende endnu?