Mange har fundet, at cyklen kan være et godt alternativ til at bruge bilen i mange tilfælde. Det samme gælder brugen af busser, når det f.eks. drejer sig om indkøb. Derfor skal jeg stille nogle forslag til forbedring af forholdene.

Cykelstien på Gl.Strandvej udfor Lyngebæksgård i Nivå er direkte farlig og bør laves lige så god og sikker som cykelstien ud for Kildehøj. Cykelforholdene gennem Nivå by på Gl.Strandvej er problematiske og farlige uden en egentlig cykelsti,
Endvidere skal det være muligt at cykle ad Gl.Strandvej fra udmundingen af Nivåvej og nordpå ad den etablerede cykelsti og til udmundingen af stien i Gl.Strandvej syd for Hejrevej. Herefter mangler der en cykelsti for borgere, der f.eks. skal videre til Nivå Strandpark og Nivå Havn.

Hvis bydelscentret ved Cirkelhuset bliver en realitet, skal det forslås, at udføre cykelstier på Egedalsvej og videre via rundkørslen ved Egedal Kirke mod Kokkedal Station gennem Skovbrynet.
Bussen 375R, der kører på Kongevejen, må have stoppesteder begge sider af vejen ved bydelscentret og omlægges, så den får stoppested ved Kokkedal Station og kører ad Ådalsvej.

Til slut skal det anføres, at mange har interesse i at besøge fuglereservatet på tangen i Nivåbugten.
I den forbindelse skal det foreslås at forbedre den sti, der passerer Nivåen ved Nivågaard Teglværk og går langs åen mod vandstrandvejen. Stien er efter regnvejr stærkt mudret og utilgængelig. Da Fredensborg Seniorråd skriver , at de vil gøre noget til forbedring af kommunens stier, er det måske noget at rette henvendelse til Park og Vej efter aftalte med kommunen.

 

Flemming Priem
Jellerød Have 25
Kokkedal