Det Konservative Folkeparti skriver i Frederiksborg Amts Avis, at de vil gøre Fredensborg Skole på Benediktevej i Fredensborg til seniorboliger. Det kan fremstå i artiklen, som om skolen sælges nu og her og øjeblikkeligt omdannes til seniorboliger.

Fredensborg Skole forventes at blive samlet på Vilhelmsro, med fortsat udeskole i Karlebo, og Endrupskolen skal moderniseres. Med forventede salgsindtægter fra frasalg budgetteres der samlet med 230 mio. kr.

I budgetforliget er der en forventning om, at Fredensborg Skole samles på Vilhelmsro i 2028, og mon ikke det er rettidig omhu at sige tidligst i 2028. Jeg tror, at alle ved, at visionære bygge- og brugerinddragelses processer tager tid.

Inden den endelige løsning er på plads, skal behovet og kvaliteten for de nye skolebygninger analyseres grundigt. Vi skal have en Fremtidens Skole i Fredensborg, der matcher fremtiden og borgernes forventninger. Derfor skal der en grundig inddragelse af forældre, elever, borgere, lærere og pædagoger inden der foreligger en sikker plan.

Mit ærinde er at mane til besindighed og ikke sælge den gamle Fredensborg Skole, før der er skudt en ny skole op et andet sted.

Jeg udelukker ikke, at der kan komme seniorboliger i bygningerne, men min forudsigelse, med et stænk erfaring, siger det allertidligst bliver i 2028, sandsynligvis noget senere. Så ro på. Skab tryghed for børn og deres forældre. En stille bøn til Thomas von Jessen fra de Konservative, sænk farten.