Den 30/3 bragte Amtsavisen atter en artikel: ” Klar S-melding om en HH-tunnel”, der naturligvis drejer sig om to tunneler for henholdsvis biler og tog. I den forbindelse er planen om en marin nationalpark i Øresund tilsyneladende gået i glemmebogen. Disse store projekter karambolerer med hinanden.

I den store sammenhæng er klima- og biodiversitetssituationen øverst på dagsordenen, da den betinger vores fortsatte eksistens på Jorden. De planer som
Vejdirektoratet og svenske Trafikverket har analyseret og fremlagt, får i højeste grad indflydelse på projektet om en marin nationalpark i Øresund.

Her befinder politikerne sig mellem Scylla og Charybdis, og der må træffes et valg mellem natur og teknologi. To HH tunneller vil blive årsag til en betydelig klimapåvirkning, som ikke indgår i analysen. Lægger man klimapåvirkningen fra produktion og transport af sænkekasserne ( måske fra Rødby) og vedligehold sammen, kommer man til et resultat, som nok vil forbavse beslutningstagerne.

Biodiversiteten vil lide ubodelig skade. Det sker i Øresund, hvor fiskeres brug af bundtrawl har været forbudt i 80 år, og hvor der udfolder sig et rigt, biologisk liv med fisk, tanglopper og vandplanter.

I 2012 henvendte Marinbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet, Øresundsakvariet i Helsingør og Øresundsvandsammenslutningen (kommunerne
langs den danske og svenske øresundskyst) sig til Folketingets Miljøudvalg med ønsket om at etablere en marin nationalpark. Helsingør Kommune nedsatte i 2020
et udvalg, der sammen med Sverige skulle tage de næste skridt til en handlingsplan til kommunalvalget i 2021 og folketingsvalget i 2023.

Hvad er der blevet af disse initiativer? Forhåbentlig vil disse udfordringer blive taget op i løbet af sommeren, og alle kommunerne langs øresundskysten må sikre, at urenset spildevand ved overløb ikke ledes ud i Sundet.

Flemming B. Priem
civ,ing.
Jellerød Have 25
Kokkedal