Jagtforeningerne i Fredensborg kommune fortjener ros og anerkendelse for deres arbejde med vildtpleje, regulering og uddannelse af nyjægere i god jagtskik og -brug.

”Der har deltaget i alt 12 ny-jægere fra Asminderød-Grønholt Jagtforening og Jagtforeningen af 14. maj. Jagterne blev ledet med respekt for sikkerhed, jagtetik og godt kammeratskab i et pragtfuldt naturområde,” skriver jagtforeningerne i deres afrapportering til Fredensborg kommune, hvor de helt efter bogen giver oplysninger om jagterne på kommunale jorde.

Endvidere er det dokumenteret, at der ikke blev nedlagt rådyr, men der blev set dyr på alle såter og ny-jægerne fik en dejlig og lærerig oplevelse. Jagterne blev afholdt over to dage i efteråret. Det er omfanget vi diskuterer for 2020.

Med i rosen og anerkendelsen af jagtforeningerne, skal også, at de blandt andet tager sig af ræv med skab, mink, duer og råger. Fuldstændig frivilligt arbejde. Et gavnligt og nyttigt arbejde, der skal udføres og i Fredensborg kommune bliver udført af ulønnede jægere, der bruger deres fritid på at hjælpe kommunens borgere.

Med til historien hører også, at man skal have jagttegn og lovgivningen omkring regulering er ganske omfattende. Derfor har alle, der foretager regulering gennemgået et særligt reguleringskursus tilrettelagt af Danmarks Jægerforbund. De frivillige jægere er veluddannede og ordentlige mennesker.

Lad os fortsætte den gensidige gode ordning mellem jagtforeningerne og kommunen og holde begge benene på jorden. Det må kunne klares uden involvering af grundloven og i en ordentlig tone. Jeg har den dybeste respekt for jægernes frivillige samfundsnyttige arbejde og stemmer for en fortsættelse af samarbejdet, når Borgmester Thomas Lykke Pedersen sætter sagen på byrådets dagsorden.

af
Per Frost Henriksen (S),
byrådsmedlem, gruppeformand