Nye bestemmelser for byggeri kan få indflydelse på bydelsplanerne i Fredensborg Kommune. Den 26/3 -2021 bringer ugebladet Ingeniøren en artikel, hvor fokus er på bygningers faktiske energiforbrug og ikke kun på forbruget i driftsfasen. Det viser sig, at folketingets strategi for bæredygtigt byggeri stiller krav til CO2-udledning i alle faser af nye byggerier fra 2023 – dvs. det drejer sig om det totale forbrug fra vugge til grav/vugge.

Nye byggerier skal nu leve op til en såkaldt energiramme, hvilket vil sige summen af energiforbrug til rumopvarmning, varmt brugsvand, mekanisk ventilation, pumper og (for kontorer) elektrisk belysning. Den må ikke overstige en øvre grænse angivet i kWh. pr. m2-meter opvarmet areal.

Eftervisningen af bygningers energiramme sker med et computerprogram – Be18 - , der tager højde for vejrforhold, brugstid, varmetilskud fra personer og udstyr samt rumtemperatur. I publikationen ”SBI 2020: 04: ”Klimapåvirkning fra 60 bygninger” fra Statens Byggeforskningsinstitut er foretaget en delvis miljømæssig livscyklusanalyse af 60 bygninger i kategorien etageboliger, énfamilieshuse, rækkehuse, kontorer og andet.
Konklusionen på analysen er, at påvirkningen fra materialer er ca. 2 – 4 gange større end påvirkningen fra driftsfasen for både 50-års og 80-års betragtning. Og materialernes produktion, vedligeholdelse, udskiftning samt affaldsbehandling og bortskaffelse efter endt levetid indgår i analysen.

Nye bestemmelser for byggeri

Nye bestemmelser for byggeri kan få indflydelse på bydelsplanerne i Fredensborg Kommune. Den 26/3 -2021 bringer ugebladet Ingeniøren en artikel, hvor fokus er på bygningers faktiske energiforbrug og ikke kun på forbruget i driftsfasen. Det viser sig, at folketingets strategi for bæredygtigt byggeri stiller krav til CO2-udledning i alle faser af nye byggerier fra 2023 – dvs. det drejer sig om det totale forbrug fra vugge til grav/vugge.

Nye byggerier skal nu leve op til en såkaldt energiramme, hvilket vil sige summen af energiforbrug til rumopvarmning, varmt brugsvand, mekanisk ventilation, pumper og (for kontorer) elektrisk belysning. Den må ikke overstige en øvre grænse angivet i kWh. pr. m2-meter opvarmet areal.

Eftervisningen af bygningers energiramme sker med et computerprogram – Be18 - , der tager højde for vejrforhold, brugstid, varmetilskud fra personer og udstyr samt rumtemperatur. I publikationen ”SBI 2020: 04: ”Klimapåvirkning fra 60 bygninger” fra Statens Byggeforskningsinstitut er foretaget en delvis miljømæssig livscyklusanalyse af 60 bygninger i kategorien etageboliger, énfamilieshuse, rækkehuse, kontorer og andet.
Konklusionen på analysen er, at påvirkningen fra materialer er ca. 2 – 4 gange større end påvirkningen fra driftsfasen for både 50-års og 80-års betragtning. Og materialernes produktion, vedligeholdelse, udskiftning samt affaldsbehandling og bortskaffelse efter endt levetid indgår i analysen.

 

Flemming B. Priem
civ.ing.
Jellerød Have 25
Kokkedal