SF vil have trivselsgrupper, små hold og kreative løsninger på alle skoler i udskolingen

De store elever har igennem mange uger modtager undervisning fra computerskærme i deres hjem pga. Corona. Men flere og flere unge mistrives og motivationen er dalende.

 

Derfor forslår SF nu, at alle skoler i Fredensborg Kommune opretter trivselsgrupper, små hold og andre kreative løsninger for alle klasser.

 

18. februar 2021 indgik de politiske partier i Folketinget en aftale for mere trivsel frem til sommerferien 2021.Man blev enige om at afsætte midlerne, der kan bruges på tiltag som to-lærer-ordninger, ekstra undervisning, særlige trivselsindsatser og faglige turboforløb. Midlerne til skolerne bliver givet som bloktilskud til kommunerne, hvor det vil være op til de enkelte skoler at pege på de initiativer, man mener, der er brug for lokalt.

SF's børne- og undervisningsordfører Jacob Mark har kaldt aftalen for en 'akut frihedsreform' for skolerne. Skolerne har frihed til at vælge den rette form selv for at sikre bedre trivsel, og der er kommet flere midler med ud til arbejdet.

 

Hanne Berg, næstformand i Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune siger: Trivselsgrupper og andre tiltag skal i spil på alle skoler for at højne trivslen. Nogle steder vil der være brug for skovture og korte dage i små hold, andre steder for flere timer med to voksne eller et turboforløb.

 

Hanne Berg

Næstformand i Børne- og Skoleudvaglet