Dansk Folkeparti fik ikke opbakning til at se på mulighed for fremmødevalg til Seniorrådet igen. 

Der har været meget debat af at valget til Seniorrådet igen skal foregå digitalt. Sidst var valgdeltagelsen lav. Det har vi lyttet til i Dansk Folkeparti og bad derfor om, vi på møde i budgetforligskredsen kunne se på sagen igen. Så vi kan lave det såkaldte "fremmødevalg", som vi også har til øvrige valg. Hvor man møder op og stemmer på valgsteder på en bestemt dato. Dette vil koste ca 500.000 kr, da vi pga af Corona ikke kunne afholde vores pensionist udflugt i 2020 og med stor sandsynlighed heller ikke kan i 2021, måske i mindre skala, vil vi have 400.000 fra 2020 samt mindst 100.000 fra i år. Dermed er finansiering på plads.

Dette var der desværre kun opbakning til fra Konservative.

Vi er kede af at valget til seniorrådet ikke kan blive som fremmødevalg. MEN vil opfordre alle, der af den ene eller anden grund, ikke kan eller ønsker at benytte sig af digital afstemning, til at følge med i medierne med hensyn til mulighed for brevstemme. Der kommer løsninger både i eget hjem og på forskellige steder i kommunen.

 

Dansk Folkeparti Fredensborg
Flemming Rømer
Hejreskov Alle 2c 2th
3050 Humlebæk