Ulriksdal-byggeriet på Meny-grunden i rundkørslen i Fredensborg ser nu ud til at kunne falde på plads med en form og et udtryk, som borgerne i Fredensborg kan leve med, og forhåbentlig endda glæde sig over.

Da byrådet i første omgang behandlede sagen fik vi to Fredensborg-repræsentanter fra Venstre, som de stort set eneste, talt os varme i modstanden imod at sende et projekt, der var alt for dominerende i sit udtryk, og på det helt forkerte sted, i høring. Da resten af byrådet havde sundet sig, blev sagen heldigvis sendt tilbage i udvalget, fordi vi til sidst alle syntes at Fredensborg havde fortjent meget bedre i den centrale rundkørsel.

Der skulle flere ændringsforslag, og en lang række kritiske høringssvar til, herunder som det afgørende, et kritisk indlæg fra Slots - og Ejendomsstyrelsen, før sagen kom på rette spor. Bygherren har med god grund været noget usikker på hvor sagen skulle lande, og iøvrigt været både opsøgende og lydhør i forhold til de ændringsforslag der er fremkommet undervejs. Men nu ligger der et projekt, som vi forhåbentlig alle med samvittigheden i behold kan stemme for.

Men sagen understreger, at når der er grund til at gøre indsigelser i lokalplananliggender, så skal der råbes virkeligt højt. Det blev der heldigvis, og fra mange sider. Tak og selvtak.

For Venstres Byrådsgruppe
Carsten Wulff
Tinne Borch Jacobsen