Arbejdsløsheden er steget betydeligt under coronaepidemien. Til gengæld kan der skabes mange nye arbejdspladser i forbindelse med den grønne omstilling til vedvarende energi og på mange andre områder. Danmark skal helst bidrage til at opfylde Parisaftalen fra 2015 med aftalens mål om højst 1,5 – 2 graders global temperaturstigning og nuludledning af CO2 i 2050.

Rektor Anders Bjarklev fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skriver i Frederiksborg Amts Avis den 28/1 under titlen: ”Teknologien skal spille en større rolle i den offentlige debat” – og han fortsætter med at udtrykke, at vi må selv også tage ansvar for at øge den generelle viden om teknologi i samfundet. Teknologi er ikke inferiørt, det er det, der skaber den fælles fremtid.

Bjarklev har ganske ret, fordi forskerne har alt for travlt med at løse de teknologiske udfordringer inden for deres fagområde, at de glemmer at deltage i den offentlige debat.

Forhåbentlig vil forholdene ændre sig, fordi de mange teknologiske institutter på DTU kan bidrage til udviklingen af nye teknologier til den grønne omstilling. Den danske industri og erhvervslivet kan få store muligheder for at producere nye løsninger, som kan sælges på verdensmarkedet og derved skabe nye arbejdspladser ved omskoling og efteruddannelse. Mulighederne er mange, f.eks. energiplanlægning, energilagring, udvikling af kunstig intelligens og algoritmer, robotter, vandbehandling og nye teknologier inden for sundhedsområdet m.m.

Man må tilstå, det er sjældent at vi hører et pip fra forskerne på DTU i den offentlige debat. Rektor Bjarlev foreslår, at der oprettes et Teknologiministerium og udnævnes teknologiske vismænd, der kan rådgive regeringen inden for deres fagområder i stil med de økonomiske vismænd. De skal arbejde med kritiske øjne og rådgive politikerne, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Der er i høj grad brug for rektor Bjarkslevs idéer og forslag.

Flemming Bernhard Priem
pens. civ. ing.
Jellerød Have
Kokkedal