I juni 2006 vedtog Karlebo byråd (hvor jeg ikke var valgt ind) en lokalplan nr. 50 for Sølyst Teglværksgrund med mulighed for at bygge boliger tæt på den unikke strandeng ved Nivå Bugt. Efter mange års stilstand i byggeriet, er der nu kommet gang i at bygge de mange boliger, som kan lade sig gøre inden for den gamle lokalplans rammer.

Den gamle forvalterbolig kan ikke desværre ikke reddes, og derfor har bygherre nu et ønske om at ”veksle” to boliger, som den gl. forvalterbolig kunne omdannes til, til nye 6 rækkehuse, der fylder cirkel-bebyggelsen næsten ud. Derfor er der p.t. et tillæg til lokalplan nr. 50 i høring om 6 nye rækkehuse med en 2,3 m høj skæmmende støjvæg langs Gl. Strandvej, som vil mindske udsyn over sund, havn og strandeng for gående og cyklister.

SF er af den opfattelse, at tillægget til lokalplan nr. 50 går alt for vidt i forhold til at bebygge Sølyst Teglværksgrund.
Hverken boliger eller støjvæg skal gennemføres, hvis det står til os. Det nye boligområde i Fredensborg Kommune skal bygges i harmoni med og med mest mulig respekt for det liv, der leves uden for husene tæt på den unikke strandeng ved Nivå Bugt.

Derfor er vi også modstandere af tillæg til lokalplan 50, der vil presse de sidste økonomiske dråber ud af området, ved at udvide bebyggelsen ved strandengen med 6 nye rækkehuse. Som repræsentant for fællesskabet – alle os, der nyder Nivås rekreative natur, vil jeg derfor sætte foden ned, og arbejde for at få stoppet den sidste udbygning på Sølyst Teglværksgrund.

Hanne Berg,
SF i Fredensborg Byråd.