I Fredensborg Kommune mangler vi en borgerrådgiver. En borgerrådgiver som kan være en uvildig rådgiver for borgere i de konflikter, som opstår med kommunen. Uanset om det er fordi man mener, at man ikke får den hjælp, man har brug for som familie med et barn med handicap, om det skyldes, at man ikke kan overskue sine rettigheder i beskæftigelsessystemet, eller man er ældre og ikke mener man får den hjælp man har ret til, så vil en borgerrådgiver kunne hjælpe.

Jeg får selv henvendelser fra mennesker, der fx ikke har få hjælp af kommunen til behandling af et misbrug, eller fra familier, der ikke har fået den hjælp til et skoletilbud, som passer til netop deres barns behov. Det er ikke altid, at jeg kan hjælpe dem videre.

Det ville en borgerrådgiver kunne. Dels med at gå afgørelserne efter og dels ved at vejlede borgerne i deres klage.

Heldigvis er der lys forude for alle, som er faret vild i systemet. For med dette års finanslov bliver det nu muligt for flere kommuner at ansætte en borgerrådgiver. Det gælder også for Fredensborg Kommune.

SF har nemlig fået forhandlet hjem i Finansloven, at kommunerne kan søge en pulje med henblik på at ansætte en borgerrådgiver. En borgerrådgiver skal rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration. Det er vigtigt ikke kun for at sikre borgernes retssikkerhed, men også for at dæmpe konflikter og tage flere af dem i opløbet.

Jeg foreslår derfor nu, at Fredensborg Kommune søger om at blive en af de kommuner, der får del i de afsatte penge til en borgerrådgiver. En borgerrådgiver skal fungere som en kommunal ombudsmand, som skaber dialog mellem borgeren og kommunen.

I 2014 havde vi en borgerrådgiver i kommunen, men hun blev sparet væk i et presset budget. Nu er der 43 kommuner, der har én, og tænketanken Justitia er kommet med anbefalinger til, hvordan en borgerrådgiver kan gøre mest gavn. (”Analyse – Borgerrådgivere – en sikring af borgernes retssikkerhed”.)

For mig at se, kan det nu kun gå for langsomt med at få ansat en borgerrådgiver.

Hanne Berg, SF,
Medlem af byrådet i Fredensborg Kommune