Angst og depression udfordrer i disse år folkesundheden. Det er givetvis et resultat af mange påvirkninger, blandt andet præstationskulturen, de sociale medier og oplevelsen af den endeløse konkurrence i uddannelser og på arbejdsmarkedet i en globaliseret økonomi. Men det kan også være på grund af livskriser – ved en forælders dødsfald, ved skilsmisse eller andre alvorlige hændelser i et ungt menneskes liv - der kan medføre et behov for psykologhjælp.

Derfor har SF igennem flere år kæmpet for gratis psykologhjælp til unge, og for at endnu flere borgere kan få tilskud til psykologbehandling,
Finanslovsaftalen mellem regeringen, SF, Enh, Alt. og RV er et stort skridt i den rigtige retning. Blandt andet som resultat af SF´s dygtige psykiatriordfører i Folketinget, Trine Torps ihærdige indsats, er det nu lykkedes at udvide en forsøgsordning, så den fra 2. halvår 2021 omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år og bliver permanent.

For mig er det vigtigt, at der er fri og lige adgang til sundhedsydelser af højeste kvalitet – uanset indkomst og uddannelse. Vores sundhedsvæsen skal være for alle, og skridt for skridt vil vi arbejde for at modvirke uligheden i sundhed. I den sammenhæng er det et skelsættende resultat, at alle unge, der oplever angst eller depression fra 2021 kan få fri og lige adgang til psykologhjælp, betalt over skattebilletten. I Fredensborg kommune, som i alle andre kommuner, vil ordningen komme mange unge til gavn. Vi har stadig en vigtig opgave med at forebygge præstationsræs og angst opstår. Det arbejder vi videre med i Børne- og Skoleudvalget.


Hanne Berg, (SF)

Medlem af Fredensborg byråd