Det er givetvis rigtigt, når Amtsavisen den 9/12 skriver, at forvalterboligen er moden til nedrivning. For at bruge et borgerligt udtryk, er det efter min opfattelse skudt i roen at ville nedrive den bevaringsværdige ejendom - beliggende nær de fredede strandenge i Nivå Bugt.

Her tager man ikke Nivås stolte teglværkstraditioner – sammen med Ringovnen ved det tidligere Nivågaards teglværk – med i betragtning. Derfor er det en alvorlig skødesynd at tænke på nedrivning af forvalterboligen, der tidligere var ejet af Sølyst teglværk og senere af Faxe Kalkbrud. Nu står kun en halv skorsten fra teglværket og forvalterboligen tilbage.

For at gøre en lang historie kort:

Det bevaringsværdige hus bør om muligt ikke rives ned, skønt gulvene er styrtet sammen, murværket flere steder hælder udad, og taget er også ved at styrte sammen. Center for Bygningsbevaring vurderede for et par år siden, at ejendommen er uansvarlig i sin nuværende stand. Hvem har (bevidst fra alle parter ?) ansvaret for det? Byrådspolitikerne har svært ved at fastholde, at bygningen skal bevares, skønt den er bevaringsværdig.

Nu er det op til en afgørelse efter høringsperioden for lokalplanen, hvorvidt forvalterboligen kan reddes. Men det bliver en dyr omgang. Hvis interessen er til stede, skulle det være muligt, at søge fondsmidler til en omfattende restaurering af det bevaringsværdige hus til et bæredygtigt, filantropisk formål for borgerne. Det kan f.eks. være et mindre hospice, der eventuelt kan sælges til Hospice Forum. Måske kunne det gå an at indrette et mindre ældrebofælleskab i bygningen.

Valget står nu mellem at lade områdets ejer opføre seks boliger på stedet eller søge at redde huset, Med en beliggenhed ca. 0,5 km fra den kommende Nivå bymidte, er det ulogisk at opføre 6 boliger på dette sted.

 

Flemming B.Priem
Jellerød Have 25
Kokkedal