I Fredensborg Kommune tildeles plejehjemsbeboere et rådighedsbeløb på 1.400 kr. pr. måned – svarende til 46 kr. pr. dag – når de faste udgifter til opholdet er betalt. Der er ikke råd til frisør, julegaver/fødselsgaver til børnebørn, betaling for arrangementer på plejecentret og andet. Da folkepensionen reguleres to år bagud med en satsreguleringsprocent, holder reguleringen lige trit med inflationen, så det forbedrer ikke deres situation.

For disse pensionister, der kun har folkepensionen at gøre godt med, melder mange maden fra eller deler den mad, de er visiteret til ud over flere dage.

Godt nok er der en individuel vurdering af beboerens personlige økonomiske forhold, for at afgøre, om vedkommendes formue ikke overstiger et vist beløb. Det gælder for de pågældende. Og det giver mulighed for et personligt tillæg tildækning af enkeltudgifter som f.eks. briller og protese, men ikke periodisk tandbehandling og udførelse af kronearbejde. Endelig er der mulighed for en ældrecheck på 18.000 kr. Men det batter som en skrædder i helvede, da det pr. dag udgør ca. 40 kr.

Efter min opfattelse er det for ringe i et velfærdssamfund i 2020, da det angår pensionister, der har arbejdet et et helt liv og har medvirket til oprettelsen af netop det velfærdssamfund i 1950-erne, som vi alle nyder godt af.

Flemming B.Priem
Jellerød Have 25
Kokkedal