For omkring fem år siden var et boligområde i Fredensborg Kommune på den såkaldte ghettoliste, fordi boligområdet var plaget af høj arbejdsløshed og kriminalitet.

Personligt er jeg meget utilfreds med brugen af ordet ”ghetto” om de almene sociale boligområder. Begrebet stempler området på en negativ måde og bør ikke knyttes til almene boligområder.

Fredensborg Kommune har de seneste mange år ikke haft boligområder på ghettolisten. Det er fantastisk og virkelig godt.

Den positive udvikling, som vi har oplevet i kommunen, viser sig i statistikkerne. Det går den rigtig vej.

Vi er i Socialdemokratiet stærkt optaget af at forebygge og at den positiv udvikling skal fortsætte, for uden en vedvarende forebyggelse på det område vil der opstå højere arbejdsløshed og hårdere kriminalitet.

Fredensborg kommune gør sammen med boligselskaberne en stor indsats for at forebygge kriminalitet, skabe tryghed, attraktive boliger og gode fællesskaber. Det er indsatser under boligsociale helhedsplaner Kokkedal på Vej og Nivå Nu, der bidrager til en positiv udvikling i området, hvor der arbejdes både med beskæftigelse, familierådgivning, sundhedsprojekter, børne- og unge aktiviteter med mere, ligesom vi har de frivillige foreninger, som gør en stor indsats.

Der er stadig noget at arbejde på, og forhold der kan forbedres i Fredensborg Kommune. Vi vil blandt andet fortsat arbejde på at sikre positiv udvikling i vores boligområder, med de rette forebyggende indsatser og aktiviteter, for at skabe et godt liv og fremgang i Fredensborg Kommune.

Suzan Daoud (A) tidligere Byrådsmedlem og byrådssuppleant