Dansk Folkeparti i Hørsholm undrer sig over DSB’s manglende lyst til at yde en bare nogenlunde anstændig service overfor gangbesværede og ældre borgere, der benytter Kokkedal Station, som er et af Nordsjællands største trafikknudepunkter.

For nogle år siden valgte DSB at fjerne de få indendørs siddepladser, der var på Kokkedal Station. Pist væk var enhver mulighed for at gangbesværede og ældre i ly for vind og vejr kunne sidde og vente på enten bus eller tog. Årsagen til DSB’s beslutning var øjensynligt, at der på stationens område samt i det indendørs venteområde jævnligt var ophold af uroskabende personer. Et problem DSB forståeligt gerne ville til livs.

I Dansk Folkeparti i Hørsholm forstår vi til fulde, at DSB gerne vil løfte trygheden på stationen, men vi har hele tiden været af den opfattelse, at det ikke var rimeligt, at det skulle gå ud over gangbesværede og ældre. Da de indendørs siddepladser blev fjernet, blev det italesat som en midlertidig foranstaltning, men siden er årene gået og siddepladserne er ikke vendt retur.

Deraf stillede Dansk Folkeparti i Hørsholm, på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 31. august 2020, forslag om, at Hørsholm Kommune rettede henvendelse til DSB med en opfordring om, at genetablere de indendørs siddepladser.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

På baggrund af kommunalbestyrelsesbeslutningen rettede Hørsholm Kommune den 8. oktober 2020 henvendelse til DSB. Hørsholm Kommune nåede at rykke for et svar, inden DSB pr. den 1. december 2020 svarede følgende på henvendelsen:

”DSB har ikke planer om at sætte bænke eller lignende siddepladser op i ventesalen pga. de tidligere erfaringer med brugen af bænkene. ”

Dansk Folkepartis medlem af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm udtaler:
”For det første er det helt urimeligt, at DSB kan være 54 dage om at besvare så simpel en henvendelse. Når det så er sagt, så er det virkelig sørgeligt, at DSB på den måde fastholder en beslutning, der så direkte går ud over ælde og gangbesværedes mulighed for i læ at kunne hvile sig, imens de venter på enten bus eller tog. Det er ganske enkelt ikke en ordentlig og respektfuld måde at behandle især ældre mennesker på, og jeg synes ærlig talt ikke DSB kan være det bekendt! ”

”Jeg synes DSB skal skynde sig at revurdere deres beslutning og sørge for, at der på den ene eller anden måde hurtigst muligt bliver mulighed for siddepladser i ly for vind og vejr på Kokkedal Station. ” Afslutter Glen Madsen.

I forlængelse af ovenstående er det også værd at bemærke, at Nordsjællands Politi er af den opfattelse, at der er mere uro på Rungsted Kyst Station end på Kokkedal Station. Rungsted Station har både indendørs bænke og for nylig er der etableret en cafe.

 

Med venlig hilsen

Glen Madsen
Kommunalbestyrelsesmedlem i Hørshom:
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Social- og seniorudvalget
Medlem af Tryghedsudvalget
Medlem af Hørsholm Handicapråd