Regeringen og støttepartierne sender os i denne søde før-juletid milde gaver i en lind strøm.

Mere ægte natur er på vej i form af urørt skov, en kæmpegevinst for miljøet, ikke mindst for biodiversiteten.
Fantastisk at der nu tages hånd om generationsforureningerne.

Efter mange års udenomssnak og absolut fravær af handlingslyst til at gøre noget har Regeringen og støttepartierne nu afsat penge til en reel indsats ved de forfærdelige generationsforureninger, der ødelægger store områder og er en konstant trussel mod grundvandet.

I Kjærgård klitplantage og på Harboøre tange er forureningen også en trussel mod det kystnære havmiljø.

Desværre ser det ikke umiddelbart ud til, at Colstrupforureningen, som truer vandmiljøet i Esrum sø, kom med i denne omgang. Nordsjælland er simpelthen for svagt repræsenteret på tinge, det bliver garanteret meget bedre, når vores egen lokale, Socialdemokratiske folketingskandidat Louise Mencke får sæde på tinge. Det glæder vi os til.

Vi får afgiftsomlægninger, der betyder, at der kommer op mod én million EL biler i 2030, og et endelig stop for sort energi fra den danske del af Nordsøen i 2050 er en milepæl kampen for CO neutralitet i 2050.
Der bliver investeret i vores børn. Minimumsgarantien, der skal give vores børn tilstrækkeligt med varme hænder i daginstitutionerne, bliver fremrykket.

Ældreområdet er også blevet tilgodeset, og det hilser jeg helt afgjort velkommen.

Der er brug for flere hænder på vores plejecentre og i hjemmeplejen, så vores mange, mange dygtige sygeplejersker, sosu’er m.fl. kan få nogle flere gode kolleger, så de ikke behøver løbe helt lige så hurtigt, som de gør nu.

De omkring 3 til 4 millioner kroner, Fredensborg Kommune kan forvente at modtage årligt på grund af aftalen mellem regeringen og støttepartierne, løser ikke alle udfordringerne, men det er et rigtigt godt skridt på vejen.
Jo, det bliver en god jul i år, også for velfærden og miljøet.

Hans Nissen
Byrådsmedlem, Fmd. Social- og Seniorudvalget