Det er en fin og spændende udvikling vi er i gang med i Fredensborg Kommune hvor der tages mange initiativer og diskussioner om fremtiden for vores bysamfund.

Når det nu er konstateret, at vores planet lider under overophedning, overforbrug og forurening skal der gøres alt for at vende den udvikling og
der bliver da også hjulpet til ved Fredensborg kommunes tiltag for energibesparelser, affaldssortering mm.

Den langsigtede kamp for at nå klimamålene må imidlertid ikke kun overlades til staten, kommunerne skal også tage deres ansvar når de langtidsplanlægger og udvikler deres områder.

For Humlebækområdet er det på tide, at tage diskussionen om det tossede i, at der tæt på stationen findes et idrætsområde samtidig med at der
er planlagt, udført og reserveret plads i et idrætsområde i Humlebæk Syd.. 

Der er en lang, traditionsrig og følelsesladet historie bag eksistensen af Bannebjerg gårdbanerne, som mange af vore gamle kommunalpolitikere kan tale med om, men disse anlæg er ikke et resultat af en planlægning.

Derfor er det oplagt at byrådet lytter til indlægget fra Peter Overbeck i Frederiksborg Amtsavis den 24.oktober. Heri opfordrer han til, at
man nu går i gang med at planlægge en flytning af disse idrætsområder så arealerne kan anvendes til stationsnært boligbyggeri.

I dette forslag kan Fredensborg Kommune bidrage både til mere diversitet og energibesparende infrastruktur.

John Sylvester
Sørens Alle
Humlebæk