I Amtsavisen den 2/11 har byrådsmedlem Bo Hilsted en god artikel ” Nivå bymidte er en realitet”, hvor han fra byrådsmødet den 1/11 udmærket opsummerer projektets byggeri. Her kan erfaringer fra dette projekt bruges ved Humlebæk bymidte. Så vidt - så godt.
Et vigtigt aspekt i bydelsprojekter er spørgsmålet om, hvorvidt en medtænken af vedvarende energi skal indgå i projekterne. I den større sammenhæng er udfordringen for Danmark at få nedbragt udledningen af CO2 med 70% i år 2030 i forhold til 1990 og opnå nuludledning i år 2050. Her er spørgsmålet, hvor meget vi skal lade staten om at skaffe vind- og solenergi, og hvor meget af den grønne omstilling, der kan pålægges kommuner og private.

Energiafgifterne bidrager til at begrænse CO2 udledningerne, men kun så længe en stor del af energien stammer fra fossile brændstoffer, som med tiden skal udfases efter planen. Ved at dæmpe energiforbruget kan energiudgifterne også mindske investeringsbehovet for vedvarende energi og hjælpe til at opfylde Danmarks forpligtelser over for EU med at spare på energien.

Men så længe regeringen ikke indfører en CO2-afgift på op mod 1.500 kr. per ton – som anbefalet af Klimarådet - på alle udledninger, kan den ikke drive den grønne udvikling.

Når det sker - hvilket forhåbentligt er snart - kan det betale sig for Fredensborg Kommune at medtænke vedvarende energi i de kommende bydelsprojekter. Ganske vist er anlægsudgiften betydelig, men anlægget kan hen over årene give nettoindtægter, og anlæggene kan afskrives over 20 år.

Et veldimensioneret solcelleanlæg med battericentral og vekselretteranlæg kan dække lys- og kraftbehovet til bymidten. Derfor bør vedvarende energi medtænkes, når Nivå bymidte skal projekteres.

 

Flemming B. Priem
Pens.civilingeniør
Jellerød Have 25
Kokkedal