Bydelsprojektet ved Cirkelhuset i Kokkedal er placeret i det sydvestlige hjørne af Fredensborg Kommune, hvor der i dag ikke bor ret mange mennesker og i noget, der ikke er et bysamfund, men er klos op af Helsingørmotorvejen. Plan-, Miljø- og Miljøudvalget behandler sagen, men i virkeligheden bør det også være Infrastruktur- og Teknikudvalgets opgave, da projektet i høj grad vedrører infrastrukturen i kommunen.


I fremtiden vil bydelsprojektet understrege det trafik- og trafiklyskaos, der i dag hersker i området Kongevejen, Egevangen, Egedalsvej og indkørslen i dag til Mac Donalds. Og det vil bevirke yderligere trafikkaos, når beboere, forretningsdrivende og kunder skal ind og parkere og frakøre de måske 1.300 P-pladser i bydelen. Her må nogen råbe vagt i gevær. Når man tænker på Nordsjællands Grundskole, Gymnasium og HF, som har elever, der cykler eller går til skole, vil det kommende trafikkaos blive uoverskueligt. Der er brug for sikre cykel- og gangstier som noget af det første, som de politiske udvalg må beskæftige sig med. Det er forståeligt, at to medlemmer i PMK-udvalget fra henholdsvis V og SF - skønt i mindretal blandt 9 medlemmer - ikke kunne gå ind for projektet, som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis.

I Amtsavisen den 9.oktober bringes artiklen ” Cykelpenge skal få flere i tog og bus i Nordsjælland”. Den understreger med al ønskelig tydelighed, at fremme af cykling i forbindelse med kollektiv trafik, vil få større betydning i de kommende år. Så nu gælder ikke længere: ”al magt til autofolket”. Nu skal det anbefales at få del i Cykelpuljen, der for tiden udgør 26 mio.kr. til 30 projekter i Nordsjælland. Parterne bag finansloven anfører spørgsmålet om, hvorvidt de resterende midler kan overføres til andre cykelprojekter.


Måske er det i stedet tiden til at indtænke krav til bydelscentrets klima- og miljømæssige udformning med størst mulig anvendelse af vedvarende energi og bæredygtige materialer.


Endelig skal bemærkes, at bydelsprojektet forestås af Nordpartners for investeringsselskabet UTF Invest, der regnskabsmæssigt i 2018-19 såvel på likviditets-, soliditets- som på afkastningsgrad registreres som svag, hvilket må indbære en risiko for selskabet og kommunen.
Albert Einstein udtalte engang: ” Universet og menneskets dumhed er uendelig. Om det første er jeg dog i tvivl”.

Flemming B. Priem
Jellerød Have 25
Kokkedal