SF er optaget af børns trivsel, fra de er helt små, og i starten har forældrene hovedansvaret for børnene.

Efter barsels- og forældreorloven står vores daginstitutioner klar til at tage ansvaret for børnene i hverdagen.

Her er der brug for markant flere uddannede voksne, enten pædagoger eller pædagogiske assistenter, til at udvikle barnet og yde omsorg. Bedre normeringer i daginstitutionerne til at dække hele dagen med voksne til små børnegrupper, er et hovedkrav fra SF ved budgetforhandlingerne i august og september i Fredensborg byråd.

De mange nye børn, der er på vej i kommunen, gør, at vi skal planlægge og bygge nye institutioner på skift i bysamfundene de kommende 10 år.

Jeg fortsætter mit pres for, at nye bygninger skal bygges i klimavenlige materialer, og så vidt muligt bygges som 0-energi-huse ift. den løbende anvendelse af bygningen, eller med vedvarende energi som kilde til opvarmning og elektricitet.

Humlebæk har akut brug for mere plads, og her vil kommunen gøre brug af udflytterbørnehaver: På Feddet vil vi bygge en ny spejderhytte, og en del af ”Skolen i Virkeligheden” og af Karlebo Skole kan også anvendes til det formål.

 

Hanne Berg, SF
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget
Medlem af Plan- Miljø- og Klimaudvalget