Det siges, hver gang nogle ”eksperter” skal give gode råde til de ældre: I skal bevæge Jer, så holder I diabetes og andre livsstilssygdomme fra livet.


Fredensborg Kommune har alle muligheder for at tilbyde gåture i endog meget smukke landskaber, men der er et lille men: som ældre har vi ikke overskud til at gå langt. Vi er nødt til at have nogle hvilepauser indimellem. Og hvor vil jeg hen med dette lille hjertesuk: Vi mangler masser af steder i kommunen ”hvilesteder” – dvs bænke el.lign., hvor man kan holde en l pause, drikke lidt vand, spise et æble, og så kan man fortsætte sin tur.


Nu er det jo svært at vide, hvem skal man henvende sig til. Derfor dette lille nødråb, som et resultat af flere henvendelser fra ”stærke ældre, der gerne vil bevæge sig”: Sørg for, at der på vore stier er ”hvilesteder” – det behøver ikke være bænke til 10.000 kr. Det kunne også være opstillede træ stubbe, der måske alligevel bliver kørt væk. Ved at anvende naturens materialer kunne man måske også undgå, at de var interessante for ”vandaler” med følgende udgifter til renovering/udskiftning.


Der er budgetforhandlinger lige om lidt – der er kommunalvalg om 1½ år. Derfor skal der lyde en opfordring til vore byrådspolitikere: det er billigst at forebygge, og ved at sørge for, at der er ”hvilesteder” for vore ældre medborgere kan vi måske undgå, at disse stærke ældre bliver til ”svage ældre” med et deraf følgende behov for assistance fra kommunen i form af pleje, genoptræning m.v.


Og så tror jeg ikke engang, at der er tale om større udgifter, men snarere om at tænke på vore ældres velfærd.

Med venlige hilsner
Grethe Troensegaard
Frederikkevej 6, Humlebæk