I den komplicerede sag om Per Gyrum-skolens udnyttelse af byggeretten på stedet valgte jeg på mandagens byrådsmøde at undlade at stemme for, at sagen sendes i høring.

Jeg havde hellere set sagen tilbage i udvalget, på den anden side får udvalget sagen igen, når høringen er slut – så det er godt nok.
I bagklogskabens ulidelige lys skulle vi aldrig have givet tilladelse til en skole der, hvor skolebygngen vender lige ud til beboernes gård. Jeg forstår godt, disse føler sig generede af støjen fra skolen, som ikke støjer mere end andre skoler.

Uanset hvad udfaldet bliver i sagen om byggeretten ved Per Gyrum-skolen, bør der dog ske en trafiksikring i området omkring skolen.
Jeg har ved selvsyn flere gange kunnet se, hvor hasarderet, der køres ved indkørslen til Circle K-tanken fra Mariehøj om morgenen på det tidspunk,t hvor skolebørnene møder ind.

Det er bilister, der kan undgå trafiklyset ved Kongevejen, og øvrige bilister har travlt – hvilket er helt forståeligt om morgenen – og som lige skal have benzin mm med, inden den travle hverdag er i gang.

Men vi skal som kommune sørge for at beskytte de bløde trafikanter, og derfor har jeg foreslået en sag på dagsordenen i de relevante udvalg med henblik på en lukning af adgang til benzintanken fra Mariehøj.

Ved kun at tillade adgang fra Kongevejen vil vi under alle omstændigheder få en fredeligere skolevej for trafik til og fra områdets to skoler og dermed øge trafiksikkerheden.

Bo Hilsted
Medlem af Plan- Miljø- og Klimaudvalget(S)