Vi skal være klimaneutrale i 2030, vi skal have mere natur ind i byen og boligerne skal danne rammen om et godt hverdagsliv. Det er 3 vigtige mål for SF.

Klimaneutralitet kræver, at vi skaber boliger, der har et lille energiforbrug til opvarmning. Dertil skal byggematerialerne være klimavenlige, da materialerne står for ca. halvdelen af det samlede energiforbrug i bygningens levetid.

Mere træ på bygningsfacader og i isoleringsmaterialer kan give et CO2-aftryk på 20 % og dermed en reduktion på 80 % i forhold til beton, tegl og mineraluld.

Smukke, grønne bevoksninger på vægge og hustage skal give os mere natur helt ind i byen. Tagterrasser med små haver til grøntsagsdyrkning giver mulighed for rekreation og aktivitet i bymidten.

Genbrug af tegl er også en mulighed, så vi ikke forbruger ny ler - et råstof, der allerede nu er ved at være en mangelvare.

Nivå bymidte skal også bygges med tegl – i respekt for Nivås historie. Historie og fremtid skal væves sammen i en ny og smuk Nivå Bymidte.

Hanne Berg, medlem for byrådet for SF,
Solvej 14, Nivå