Venstre har beslutningskraft og vil hurtigst muligt i gang med udviklingen af Nivå Bymidte.

Hold nu op - Venstre havde 3 ønsker med til byrådsmødet i april 2020 om Nivå Bymidte
1. Sundhedshus i Nivå Bymidte
2. Daginstitution (vuggestue og børnehave) i Nivå Bymidte
3. Genoptræningscenter

På flere interne møder har Venstre sammen med andre partier forslået, at der skulle være et sundhedscenter i Nivå Bymidte – dette var ikke kommet med i det fremlagte oplæg til byrådsmødet i april 2020. Det lykkedes på Byrådsmødet, at få skrevet ind i beslutningsreferatet, at Byrådet arbejder videre for at etablere et Sundhedshus i Nivå.

Venstre påpegede endvidere, at der i forbindelse med de kommende boliger i Nivå Bymidte og på MT-Højgård grunden (500 boliger) vil komme til at mangle daginstitutionspladser i området. Derfor forslog Venstre på byrådsmødet, at der skulle sættes et areal af til en dagsinstitution i Nivå Bymidte. Venstre fik denne passus med i beslutningen - ”Byrådet er opmærksom på, at der er behov for yderligere daginstitutionskapacitet i Nivå og byrådet anerkender, at der kan være synergieffekter ved etablering af daginstitutionspladser i Nivå Bymidte”.

Venstre ønskede også et genoptræningscenter i Nivå Bymidte, og gerne i forbindelse med det nye Plejecenter i bymidten. Det var der desværre ikke opbakning til i Byrådet.

Så hvem er det, der mangler handlekraft og beslutningskraft?

Venstre har hele tiden ønsket, at processen godt måtte gå lidt hurtigere, så bymidte-projektet kommer i gang.

Venstres Byrådsgruppe
Fredensborg Kommune