Generationernes Hus i Nivå bymidte planlægges nu til at blive 4 bygninger, der kommer til at rumme en ny samlet skole, et plejehjem, og en tilbygning til Nivå Bibliotek/kulturhus og en svømmehal.

Senest er der nu udarbejdet en behovsanalyse, der bl.a. er gennemført på baggrund af mange borgermøder i Nivå. Jeg er glad for, at der er blevet lyttet til borgerne. Mange ting, der er reflekteret i behovsanalysen, har været fremført af borgere og foreninger i Nivå.

Jeg ser gerne, at Frivillighedscenteret kan få plads i Nivå eller Humlebæk bymidte. Frivillighedscenteret ligger i dag i Humlebæk på Teglgårdsvej, lidt gemt væk fra bymidten.

Efter behovsanalysen nu er færdig, skal der udarbejdes et udbudsmateriale. Jeg støtter, at vi også skal have en svømmehal.
Skolen og ikke mindst Nivå Bibliotek og Kulturhusfaciliteterne har min særlige opmærksomhed. Kulturhus-faciliteterne skal bl.a. bestå af en mulitihal, musiske værksteder, mødelokaler og en café.

Det er min opfattelse at der skal planlægges med en selvstændig adgang fra gaden til Kulturhusfaciliteterne, og ved en arkitektur og indretning skal der skabes en tydelig Kulturhusafdeling i skolen. Det vil glæde mange borgere og foreninger i Nivå.

Udelivet og de grønne kiler er vigtige for livet i bymidten i fremtiden. De skal have en fremtrædende plads i udbudsmaterialet.

Sam-brug af de forskellige funktioner, så skole, borgere og ældrecenter benytter samme facilitet på forskellig tid, er med til at gøre byggeriet mere bæredygtigt, så mængden af byggematerialer og klimaaftrykket kan holdes lidt nede. Byggeriet skal efter SF´s mening være bæredygtigt, nul-energi-huse og forberedt til vedvarende energi, så som solenergi, jordvarme eller solvarme.

Jeg advarer kraftigt mod, at projektet forsinkes eller forhales yderligere. Nivå Bymidte har været inde i en dødskamp gennem de seneste 5-6 år, og vi skal handle nu, for at komme videre.

Vi skal have fremdrift nu.

Venlig hilsen
Hanne Berg, SF´s repræsentant i byrådet.
Solvej 14, Nivå.