SF foreslår hjælp til folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Jeg foreslår, at byrådet straks dispenserer fra 225 timers reglen i denne vanskelige periode, hvor rigtigt mange melder sig arbejdsløse, og ikke har mulighed for at støve et job op.

Som det er i dag skal man – hvis man har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, - have arbejdet mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Ellers kan ens ydelse blive sat ned, og hvis man er gift, kan den helt bortfalde. Kun almindeligt u-støttet arbejde tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med.

 

Hanne Berg, SF, Medlem af byrådet i Fredensborg kommune.