Fredensborg Stadion har i en del år trængt til en optimering af faciliteterne på stedet. Først kom kunstgræsbanen, siden en opgradering af atletikbanen, der lykkedes efter en lidt længere proces.

Vi er glade for, at det med budgetforliget 2019-2022 blev muligt at få penge til en tiltrængt renovering af omklædningsrummene på stadion. De har længe trængt til en kærlig hånd, så vi ikke fyrede for gråspurvene, og at badefaciliteterne var tidssvarende.

Endelig kommer der også nyt tag på bygningerne, og alt dette sættes i gang i 2020. Der har været talt proces med foreningen, så generne skulle kunne minimeres, men alle må så leve med nogle gener i løbet af forår og sommer.

Det vigtigste er, at en stor og velfungerende klub nu har fået betryggende og tidssvarende rammer at fungere i, til glæde for foreningens 800 medlemmer.


Charlotte Sander(S) og Bo Hilsted(S)
Medlemmer af Fritids – og Idrætsudvalget