Det lå lige til højrebenet, da Post Danmark besluttede at nedlægge endnu et posthus, denne gang i Humlebæk. 

Post Danmark satte huset til salg – og ud af det blå kom NETTO.

Med 20 års ”forsinkelse” har NETTO åbenbart fundet ud af, at Humlebæk bymidte er interessant.

NETTO skal være så hjertelig velkommen.

Focus Fredensborg støtter de lokale indkøbsmuligheder, men der skal være fair konkurrence og ens betingelser. 

Derfor er en placering på Posthusgrunden af mange grunde ikke interessant, - måske nærmest en katastrofe - og derfor bør vi alle støtte idéen om et mageskifte, således at biblioteket kan flytte ned på Posthusgrunden, og dagligvarebutikkerne kan koncentreres ved indkørslen til Centret.

Humlebæk har 10.000 indbyggere – og trods store anstrengelser lykkes det kun meget, meget langsomt at forøge indbyggertallet, så det forekommer ikke umiddelbart sandsynligt, at købeevnen vil blive forøget.

Konkurrence er godt, men i den debat, som indtil nu har været ført i Plan- og Klimaudvalget, savnes én væsentlig ting:  hvad siger specialisterne om, hvad der vil ske, hvis der åbner endnu et lavprissupermarked i Humlebæk?  

Vil de have held til at udkonkurrere hinanden?  

Hvem bliver taberne?  

Med udviklingen i Fredensborg i frisk erindring kan vi jo udmærket risikere, at ét af lavprissupermarkederne må lade livet, og det kunne jo lige så godt blive NETTO i Humlebæk som ethvert andet af de lavprissupermarkeder vi allerede har. 

NETTOs ejer valgte jo netop at lukke Føtex i Fredensborg.

Resultat (som i Fredensborg):

Endnu flere tomme butikker, og uden udsigt til, at den negative spiral kan blive vendt. At vi heller ikke (længere) har en postekspedition i Humlebæk, når posthuset lukker, nævnes kun som en parentes. 

Post Danmark ”forsikrede” på borgermødet, at de ville sørge for, at det blev muligt at indrette en postekspedition i Humlebæk Center.  Indtil nu har ingen af butikkerne dog vist interesse.