SF kræver miljø- og klimaundersøgelse af de nye planer for Cirkelhusgrunden i Kokkedal


Kommunen er ved at vedtage en ny planstrategi for de kommende 12 år. En af elementerne heri er Cirkelgrunden i Kokkedal, der skal være Kokkedals nye bymidte, og bebygges med butikker til udvalgsvarer, boliger, hotel og biograf, restauranter og evt. en HM.


Men har byrådet et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at vedtage en sådan plan? Har borgerne i kommunen været inddraget i tilstrækkeligt omfang? Kan det være rigtigt, at udviklingen af Kokkedal skal være drevet af markedskræfter, og ikke i langt højere grad af byens borgere gennem inddragelse, som vi har en god tradition for i kommunen? Efter min mening er svaret til alle disse spørgsmål klart nej.


Hertil kommer yderligere en stribe problemer:
Et nyt center vil overordnet set ikke skabe ny handel – det vil sandsynligvis flytte handel fra både Hillerød, Hørsholm, Nivå og Humlebæk.
Udvalgsformanden Lars Simonsen har tidligere udtalt, at aflastningscenteret ikke skal konkurrere med noget vi allerede har i kommunen. Men hvad så med Humlebio, og caféer og restauranter, som vi allerede har.


Den ny bymidte bliver ikke placeret midt i Kokkedal by, så den er tilgængelig for de mange, men i udkanten af Kokkedal – motorvejs-nært. Det vil skabe øget biltrafik – bemærk, at der skal være plads til 1300 nye parkeringspladser ifølge en version af udviklingsplanen.
CO2-belastningen af et delvist overflødigt nyt Kokkedal bycenter vil være enorm, både i byggefasen, i driftsfasen og i transportfasen. Skal vi i en klimakommune som Fredensborg tillade så stort et byggeri, der set fra de mange i Kokkedal i grunden er malplaceret, og for flere af elementernes vedkommende generelt helt unødvendige?


SF kræver en miljø- og klimaundersøgelser af de nye planer for Cirkelgrunden i Kokkedal.

af Hanne Berg, SF, Fredensborg byråd
Næstformand for Børne- og Skoleudvalget
Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Plan-, Miljø- og Klima