Statsminister Mette Frederiksen lagde meget vægt på i sin i øvrigt udmærkede nytårstale, at hensynet til barnets tarv skal vægtes højere i de svære børnesager.
Det er rigtigt set af Mette Frederiksen, der er meget store problemer omkring udsatte børn, og der skal være bedre muligheder for at sikre barnets tarv, også selv om det sker på bekostning af forældrenes rettigheder.

Det er jo ikke sådan, at alle forældrerettigheder nu skal fjernes, og alle udsatte børn tvangsadopteres, overhovedet ikke. Der er rigtigt mange anbringelser i Danmark, både frivillige og tvangsmæssige, som forløber godt, med et godt samspil med de biologiske forældre.

Men, der er behov for en opstramning, der, hvor empati og forældreevne er fraværende, eller der, hvor stoffer og alkohol fuldstændigt overskygger selv barnets mest basale behov, og hvor samvær og samarbejde simpelthen ikke er til nogen gavn for barnet.

Det er ikke i barnets tarv, at socialarbejderne er tvunget til i det uendelige at forsøge at inddrage forældre, der ikke kan og ikke vil løfte et forældreansvar, og der er jeg helt og aldeles enig i, at der virkelig er behov for at gøre det lettere at skabe permanente løsninger i form af tvangsadoption af de børn til familier, der både kan, og vil tage vare på og give kærlighed til barnet, og allerbedst, hvis en adoption kan ske til gode mennesker i forældrenes familie.

I dag bliver mange tvangsadoptionssager skubbet rundt i ankesystemet i årevis. Det er helt uacceptabelt, alle børn har krav på en tryg barndom, og det giver ikke tryghed. tværtimod, det skader børnene, at der ikke kan handles på grund af misforstået respekt for forældreretten.

Dernæst så jeg meget gerne, at det blev muligt at sende gravide alkohol- og stofmisbrugere på tvangsafvænning og tvungen alkohol- og stoffrihed under graviditeten.

Det er ganske horribelt, hvor skadet et nyfødt barn kan være alene på grund af misbrug under graviditeten. Det er ganske uforståeligt, at det ikke er muligt i dag at skride effektivt ind over for det overgreb, det i virkeligheden er på det ufødte barn.

af Hans Nissen
Byrådsmedlem, Formand for Social- og Seniorudvalget