I sidste uge holdt vi den årlige Fritidsreception med uddeling af priser og medaljer til ledere og aktive i Kommunen. Det var en festlig begivenhed, hvor det var muligt at påskønne den store indsats, der gøres i vore mange foreninger i Kommunen, der drives af frivillige ledere.


Uden disses indsats vil det være umuligt at drive de foreninger, der er så vigtige for vort lokalsamfund, og derfor glæder det mig, at der i det nyligt vedtagne budgetforlig er afsat penge til en lidt større fejring af vores frivillige idrætsledere, en begivenhed, der finder sted i 2021.


Vi vil gerne have, at vores borgere motiveres til at bevæge sig endnu mere, end de gør, målet er, at 75% skal være aktive i 2025, 50% af dem i en forening, og denne vision – ”Bevæg dig for livet” – kræver, at der er folk bag ved projektet i Kommunens foreninger.


Motion forebygger livsstilssygdomme, og foregår det i en forening er der tit og ofte meget godt samvær og dermed øget livskvalitet forbundet med aktiviteterne.


I disse år er der stigende interesse for individuelle motionsformer, men foreningslivet er stadig et hit – og vil formentlig blive ved med at være det.

af Bo Hilsted
Formand for Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg Kommune