Nikolaj og Sarah og mange andre er startet i 0 klasse i august i år. Grundlæggende har vi rigtigt gode skoler, men ikke alt er fryd og gammen. I Fredensborg kommune er der mange klasser med 25 eller flere elever pr. klasse. De nationale tests har fyldt alt for meget gennem børnenes samlede skoleforløb, og skoledagene er blevet ganske lange efter folkeskolereformen i 2014.


SF vil sætte folkeskolen fri, så undervisningen ikke dikteres af nationale test og læringsmål. I Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg kommune arbejder vi for at sætte de nationale tests ud af spil for 0. til 8. klassetrin i kommunens skoleklasser, og vi håber på, at et frikommuneforsøg kan muliggøre dette for kommunens folkeskoleelever.

Samtidig vil SF arbejde for, at klassestørrelsen skal ned på højst 24 elever, eller at vi får bedre økonomi til to lærere i klassen. Endelig er vi optaget af at få indført mulighed for en senere skolestart. Det handler om det enkelte barns trivsel. Det skal være slut med at presse alle børn til tidlig skolestart. Børn er forskellige og de skal behandles forskelligt alt efter deres behov.