Den 21 februar vedtog et flertal i Folketinget bestående af (V)Venstre, (C)Konservative, (LA)Liberal Alliance, (A)Socialdemokraterne og (O)Dansk Folkeparti, at afskaffe flygtninges retskrav på bolig.

Uagtet det vil et flertal i Borgerservices-, Arbejdsmarked-, og Erhvervsudvalget, bestående af (B)Radikale Venstre og (Ø)Enhedslisten samt V og A:
At den kommunale praksis vedrørende visitation til permanent bolig placering for flygtninge fastholdes.
Dermed er V og A i opposition deres egne folk i Folketinget.

O stemte imod idet vi ønsker at flygtninge skal behandles som øvrige borgere, dog kan ydes praktisk hjælp til opskrivning på ventelister. Det kan ikke være rigtigt at når Folketinget endelig lytter til de ønsker vi har lokalt, at partierne så går imod det. Vi har anvisningsret til 25% af de almennyttige boliger, og en anvisning af flygtninge til dem, vil betyde at andre med behov for bolig kommer til at vente længere.

O krævede sagen til behandling i byrådet, idet vi håber at et flertal der vil stoppe denne forskelsbehandling. Især håber vi at C & LA støtter os og deres Folketings politikere. Samt at V & A for tænkt sig om.

af Dansk Folkeparti Fredensborg.
Flemming Rømer med af Borgerservices-, Arbejdsmarked-, og Erhvervsudvalget