Svar til Socialdemokraternes Rasmus Østrup Møller, Humlebæk. 

 

Venstre har aldrig været i tvivl om, at salget af Hegelsminde vækker følelser i Fredensborg, hvor flere af os bor. Byen har med Bycentret og trafikomlægningen allerede betalt en høj pris for kommunesammenlægningen.

I april besluttede byrådet på lukket møde at sælge Hegelsminde før der foreligger et oplæg fra Realdaniaprojektet for Fredensborg Bymidte, og mens ejendomsmarkedet er dybfrossent.

Da jeg kun må referere mine egne indlæg fra lukkede byrådsmøder kan jeg ikke gengive hele diskussionen herfra.

På byrådsmødet argumenterede jeg imidlertid for at beslutning om salg i det mindste afventede en konkretiseret plan for Fredensborg Bymidte, og henviste til at et salg forinden ville være udtryk for elendig timing og blive oplevet som en unødvendig krigserklæring fra byrådet overfor for Fredensborg.

 

Forhåbningen i Fredensborg var at Hegelsminde ville være interessant at kunne inddrage i bymidteplanlægningen, sådan som der massivt blev udtrykt ønske om på de forudgående borgermøder.

På byrådsmødet var der ikke gehør for denne rækkefølge. Venstre betingede sig derefter for at stemme for salget, at spørgsmålet om hvorvidt inddragelse af Hegelsminde ville være relevant for projektet blev forelagt for Realdania før accept af købstilbuddet. 

 

Venstre blev ikke overraskede, skiftede ikke holdning og Venstre rendte ikke fra noget som helst - heller ikke et salg som vi, modsat resten af byrådet, dog ikke havde på vores budget for 2013. Vi tilpassede vore holdninger til virkeligheden, som var at vi var i mindretal.

Fra den position forsøgte vi gennem en forelæggelse for Realdania at få afdækket om Hegelsminde kunne tænkes at indgå i bymidteplanerne. Det var en mulighed som Venstre ikke ville se uprøvet. Så kunne vi jo bare have stemt imod uden at få noget som helst ud af det. Men vi arbejdede for et resultat for Fredensborg og det gør vi fortsat.

 

Med venlig hilsen

Tinne Borch Jacobsen

Venstres byrådsgruppe