Kulturhuset Gl. Bio frygter kommunens planer for at nedlægge P-pladser foran Fredensborg Slot. Hver dag året rundt er parkeringspladserne foran slottet og Under Kronen fyldt med biler. Bl.a. med besøgende og turister til slottet, slotshaven og kirken. Der er 50-60 P-pladser, og de dækker tilsyneladende behovet.  Det er uforståeligt, at Fredensborg Kommune vil nedlægge disse P-pladser.

Kulturhuset Gamle Bio har plads til maksimalt 150 gæster. Men det store træk på Kulturhuset ligger uden for de tidsrum, hvor der er mange gæster til slottet, slotshaven og kirken. Derfor passer det fint, at vi året rundt kan bruge de samme P-pladser. Det vil skade Kulturhusets funktion, hvis de nedlægges.
På den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni udtalte bestyrelsen i sin beretning:

- ”Vi er i bestyrelsen meget bekymrede over kommunens planer om nedlæggelse af P-pladser foran Slottet og Under Kronen. Planudvalget vil fortsat nedlægge disse P-pladser. Det Konservative Folkeparti og Dansk Folke¬par¬ti har markeret modstand mod nedlæggelsen. Det er vi glade for.
Ingen, vi har talt med i Fredensborg By, forstår beslutningen. Turistkyndige siger, at planerne om at forbyde busparke¬ring er urealistiske. Vi mener ikke, vi i denne forening skal have en mening Dr. Ingrids Anlæg eller Lange¬dammen. Men vi synes, at vi fra denne general¬for¬samling og de 21 medlemsforeninger skal udtale stærk bekym¬ring for kulturhusets funk¬tion, hvis de velfungerende P-pladser bliver nedlagt (minus 10-12 pladser), så vi frem¬over skal parkere under Netto. Der er nemlig ikke plads andre steder.

Vi synes, at det er jo grotesk, at kommunen arbejder med etablering af 100 nye P-pladser til en kulturinstitution i Humlebæk (Lousiana) og samtidig nedlægger 50-60 P-pladser i Fredensborg.”

Generalforsamlingen bakkede enstemmigt op om bestyrelsens bekymring for P-pladserne. Med¬lems-forenin¬ger¬ne er: Bevarings¬for¬eningen Fredensborg, Borgerforeningen Fredensborg By, Fredensborg Aften-skole, Fredens¬borg Brass En¬semb¬le, Fredensborg Ny Kunstforening, Fredensborg Og Omegns Folkedan¬ser-for¬e¬ning, Fredens¬borg Square Dance Club, Fredensborg Søparks Antenneforening, LOF Øresund, Madam Mangor, Nord¬sjællands Tango¬¬for¬e¬ning, Sammen Film, Fredensborg Byorkester, Børnejazz Fredensborg, Fredensborg Rotary Klub, Red Liners Ni¬ve¬rød, FOF Nord, Fredensborg Balletten, FoodyFredensborg, Fredensborg Qigong Klub, Ældre Sagen Fre¬densborg.

Bestyrelsen tror, at byrådet stadig vil lytte til vores saglige argumenter og indbyder derfor borgmesteren og interesserede byrådsmedlemmer til en drøftelse af situationen.

Poul Juul, Formand
Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio.